KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » XURŞİDBANU NATƏVAN 33 QƏZƏL


Şeçilmişlər XURŞİDBANU NATƏVAN 33 QƏZƏL

XURŞİDBANU NATƏVAN 33 QƏZƏL PDF
ADI:
33 QƏZƏL
REYTİNQ:
  • +17
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1981
ÖLÇÜSÜ:
274 KB
Səhərgəh nagahan gördüm dili-zarım nihan ağlar,
Sirişgi-alilə hərdəm çəgər ahü fəğan ağlar.
Sual etdim nə baisdir çıxıb əflakə əfqanın?
Tökər xuni-cigər ceşmin, axar hər yan rəvan ağlar?
Könül huşyar imiş məndən, dedi: Badi-səbadan sor!
Sərasimə qalıb heyran, çəkər ah, əlaman, ağlar.
Səbadan sordum əhvalı ki, ey hər haldan agah,
Nə vaqedir, səni tarı, olub dil natəvan ağlar?
Dəxi badi-səba, gördüm, bəsi dilkiru nalandır,
Təkəllüm yox bəyan etsin, qalıbdır bizəban, ağlar.