KitabYurdu » Kitab » Kimya » MAQMATİK PROSESLƏRİN GEOKİMYASI (PETROLOJİ ƏSASLARLA)


Şeçilmişlər MAQMATİK PROSESLƏRİN GEOKİMYASI (PETROLOJİ ƏSASLARLA)

MAQMATİK PROSESLƏRİN GEOKİMYASI (PETROLOJİ ƏSASLARLA) PDF
ADI:
Maqmatik proseslərin geokimyası. (petroloji əsaslarla)
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
4.28 MB
Kitabda Yerin daxili qatlarının geokimyasına, yuxarı və aşağı manti-yanın eksperimental məlumatlara və dərinlik daxilolmalarına görə quru-luşuna, izotop geokimyasının əsaslarına, maqmatik proseslərin, müxtəlif tip maqmatik süxurların geokimyası və petrogenezisinə baxılır. Bununla yanaşı, kitabda mikroelementlərin paylanma əmsalı, onlara təsir edən müxtəlif fak-torlar və bunun əsasında ərimə-kristallaşma, fraksiyon kristallaşma, assim-ilyasiya proseslərinin geokimyəvi modelləri verilmişdir.

«Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı» istiqamətində təhsil alan magistrlər, doktorantlar, həmçinin geokimya-petrologiya sahəsində işləyən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.