KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Elementar riyaziyyat (mühazirələr 2)


Şeçilmişlər Elementar riyaziyyat (mühazirələr 2)

Elementar riyaziyyat (mühazirələr 2) DOC
ADI:
Elementar riyaziyyat (mühazirələr 2)
REYTİNQ:
  • +83
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.9 MB
Bu mühazirələr toplusunda Təqribi ədədlər. Xəta anlayişi, Cəmin, fərqin, hasilin mütləq və nisbi xətlari kökün, qüvvətin mütləq və nisbi xətalari. Qeyri-xətti tənliklərin təqribi həlləri. Qeyri-xətti tənliklərin köklərinin Dəqiqləşdirilməsi üsullari. Xətti tənliklər sisteminin təqribi üsullarla həlli. Cəbri tənliklər sisteminin həll metodlari. Dəqiq və təqribi həll üsullari. Kramer və qaus üsulu. Interpolyasiya məsələsi Loqranjin interpolyasiya məsələsi. Sonlu fərqlər. Nyutonun birinci vəikinci interpolyasiya çoxhədlisi. Düyün nöqtələri bərabər məsafədə yerləşməyən halda nyutonun interpolyasiya düsturu. Tərsinəinterpolyasiya. Ədədi inteqrallama və diferensiallama. mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.