KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » İQTİSADİ TƏLİMLƏR TARİXİ


Şeçilmişlər İQTİSADİ TƏLİMLƏR TARİXİ

İQTİSADİ TƏLİMLƏR TARİXİ PDF
ADI:
İQTİSADİ TƏLİMLƏR TARİXİ
REYTİNQ:
  • +4
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
Dərslikdə nəzərə çarpacaq xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, iqtisadi təlimlərin dövrləşməsi prosesi ön plana çəkilir və müxtəlif iqtisadi sistemlər şəraitində iqtisadi münasibətlərin xarakteri şərh edilir. İqtisadi fikrin formalaşmasında, o cümlədən iqtisadi nəzəriyyənin inkişafında mühüm rol oynayan ümumbəşəri xarakterli nəzəriyyələr həm keçmiş, həm də müasir iqtisadi təfəkkür baxımından şərh edilir. Tarixi inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində iqtisadi təfəkkür sahəsindəki nailiyyətlərin iqtisadi nəzəriyənin bir elmi sistem kimi formalaşmasındakı rolu dərslikdə ardıcıllıqla nəzərə alınmışdır.
Dərslikdə həm Şərqdə, həm də Qərbdə iqtisadi fikirlərin təşəkkülü təcrid olunmuş şəkildə deyil, elmi təfəkkürün gerçəkləşmiş nailiyyətləri baxımdan ilk dəfə olaraq şərh edilir. Bu fikirlərin ümumbəşəri dəyərlərin əldə olunmasındakı rolu milli-mənəvi sərvətlərin artırılmasındakı əhəmiyyəti müəyyənləşdirməklə, müasir sivilizasiyalı iqtisadi həyatdakı yeri göstərilir. Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, mövzuların şərhi zamanı bəzən K.Marksın əsərlərinə istinad edilir. Bu da təsadüfi xarakter daşımır. Çünki bu əsərlərin Azərbaycan dilində nəşr olunması ilə əlaqədar orada Marksa qədərki, xüsusən qədim dövrün, orta əsr mütəfəkirlərin əsərlərindən birbaşa istifadə olunduğundan oxucunun işi xeyli yüngülləşir. Həm də iqtisadi təlimlər sahəsində mövcud olan əksər ilkin ədəbiyyatlar rus dilindədir və nadir nüsxələr şəklində mövcuddur. İqtisadi təlimlər tarixinin öyrənilməsinin müstəqillik şəraitində xüsusi əhəmiyyəti vardır. Çünki ölkədə yeni iqtisadi sistemə keçid məsələsinin qarşıya qoyulması, bu sistemin üstünlüklərinin və məhdudiyyətlərinin üzə çıxarılması bilavasitə iqtisad elmində artıq özünə həyati vəsiqə qazanmış iqtisadi fikirlərdən, nəzəriyyələrdən və cərəyanlardan irəli gələn əsaslandırılmış müddəalardan asılıdır.