KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » FİRMANIN İQTİSADİYYATI


Şeçilmişlər FİRMANIN İQTİSADİYYATI

FİRMANIN İQTİSADİYYATI PDF
ADI:
FİRMANIN İQTİSADİYYATI
REYTİNQ:
  • +33
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
4.41 MB
Dərslikdə sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının əsas və ilkin subyekti, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında həlledici rolu olan firmanın iqtisadi məsələləri şərh olunmuşdur. Bununla bağlı istehsal firmasının iqtisadiyyatına aid olan anlayış, göstərici, kateqoriya, qanunlar və qanunauyğunluqların vasitəsilə onun fəaliyyəti öyrənilir və təhlil olunur. Firmanın təşkilatı formalarına (hüquqi, iqtisadi) baxılır, kompleks şəkildə resurs təminatı, innovasiya və qiymət siyasəti, istehsalın təşkili və ictimai təşkili formaları, onun idarəetmə mexanizmi, marketinq və investisiya fəaliyyəti, maliyyəsi və xarici iqtisadi əlaqələri şərh edilir.
Mikroiqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsi olan firma ilə makroiqtisadiy-yatın analoq təşkil edən məsələlərinə - zərurət yarandığı hallarda - birgə baxılmış, müqayisələr aparılmış və ümumiləşdirmələr edilmişdir.
Müəssisə və firmanın iqtisadiyyatı haqqında biliklərin tələbə tərəfindən mənimsənilməsinin onların yüksək ixtisaslı iqtisadçı-mütəxəssis kimi formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır.