KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » NİZAMİ GƏNCƏVİ YEDDİ GÖZƏL


Şeçilmişlər NİZAMİ GƏNCƏVİ YEDDİ GÖZƏL

NİZAMİ GƏNCƏVİ YEDDİ GÖZƏL PDF
ADI:
YEDDİ GÖZƏL
REYTİNQ:
  • +68
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
770 KB
"Yeddi gözəl" əsəri "Xəmsə"nin dördüncü kitabıdır. Nizami yaradıcılığının ana xəttini təşkil edən ağıllı və ədalətli şah arzusu "Yeddi gözəl"də başlıca yer tutur. Maraqlı nağılların, məhəbbət macəralarının içərisində şair öz əsas fıkrini ifadə edir; zülmkar şahları xalqın qayğısına qalmağa, dövləti, ölkəni ədalətlə idarə etməyə çağırır. Şair şahları uzaqgörən, həyatı gözəl dərk edən kəniz Fitnə ilə, xalqın, sadə adamların müdrik nümayəndəsi olan qoca çobanla üzləşdirir, öz əsərində sadə adamlara üstünlük verir.