KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » HƏSƏN HƏSƏNOV BÜDCƏ SİSTEMİ


Şeçilmişlər HƏSƏN HƏSƏNOV BÜDCƏ SİSTEMİ

HƏSƏN HƏSƏNOV BÜDCƏ SİSTEMİ PDF
ADI:
Büdcə Sistemi (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +23
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.7 MB
Bu mühazirələr toplusunda Büdcənin sosial- iqtisadi mahiyyəti və funksiyaları, Büdcə quruculuğu və büdcə sistemi, Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə hüquqları, Azərbaycan Respublikasında büdcə prosesinin təşkili əsasları, Büdcə təsnifatı və onun əhəmiyyəti, Büdcənin gəlirləri: vergi və qeyri- vergi gəlirləri, Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatların xərclərinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi, Maddi və qeyri- maddi istehsal sahələrinin xərclərinin maliyyələşdirilməsi, Təhsil xərclərinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi, Səhiyyə xərclərinin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi, Sosial müdafiə , sosial sığorta və sosial təminat xərcləri, Ümumdövlət xidmətlərinə, qanunvericilik və icra hakimiyyəti , yerli özünüidarəetmə orqanlarının , müdafiə, hüquq - mühafizə, məhkəmə orqanlarının saxlanmasına büdcə xərcləri, Dövlət borclarına xidmət edilməsinə büdcə xərcləri, Büdcədənkənar dövlət fondları, Büdcələrarası münasibətlər: gəlirlərin və xərclərin büdcələr arasında bölgüsü, Büdcənin icrasının təşkili mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.