KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Hafiz Şirazi - Seçilmiş Şeirləri


Şeçilmişlər Hafiz Şirazi - Seçilmiş Şeirləri

Hafiz Şirazi - Seçilmiş Şeirləri PDF
ADI:
Seçilmiş Şeirləri
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
426 KB
Şöhrəti İranda və onun sərhədlərindən uzaqlarda yayılmış Hafiz Şirazinin yaradıcılığı orta əsrlər farsdilli lirik poeziyanın zirvəsidir. Şairin lirikasında ənənəvi mey və məhəbbət mövzuları aparıcı yer tutur. Hafiz məhəbbətin timsalında həyatı, yaşamağın sevinclərini tərənnüm edir. Onun əsərlərindəki rind obrazı cəmiyyətin eybəcərliklərinə qarşı dayanan məğrur, azadfikirli şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlir. Bu mənada Hafiz poeziyasının ən qabarıq cəhəti ondakı etiraz ruhudur. Oxuculara təqdim olunan bu kitabda böyük söz ustasının yüzdən artıq qəzəli, saqinamələri, bir məsnəvisi, qırxdan çox rübaisi, səkkiz qitəsi və üç yüzə yaxın beyti toplanmışdır.