KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » ATMOSFERDƏNKƏNAR ASTRONOMİYA


Şeçilmişlər ATMOSFERDƏNKƏNAR ASTRONOMİYA

ATMOSFERDƏNKƏNAR ASTRONOMİYA PDF
ADI:
ATMOSFERDƏNKƏNAR ASTRONOMİYA
REYTİNQ:
  • +21
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BDU Astrofizika kafedrasının professoru N.Z.İsmayılovun yazdığı bu dərs vəsaitində atmosferdənkənar astronomiyanın əsas xüsusiyyətləri, tədqiqat metodları, bu sahədə aparılan elmi tədqiqatların xarakteri və alınmış müasir elmi nətijələr geniş şərh olunmuşdur. Kitabda qamma, rentgen, ultrabənövşəyi, optik, infraqırmızı və submillimetrlik elektromaqnit şüalanma növlərinin, habelə müxtəlif növ kosmik şüalanma növlərinin Yer atmosferindən kənarda müşahidəsində istifadə olunan üsullar izah olunur. 
Bir çox hallarda bu şüalanma növlərinin mənşəyi və yaranma mexanizmi haqqında məlumatlar verilmişdir. Ayrıja Kainatın fon şüalanmasının tərkibi və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Monoqrafiyanın sonunda müasir astrofizikanın bir sıra aktual problemləri də verilmişdir. Kitab tələbələr və astrofizika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün ilk dəfə azərbayjan dilində yazılmış dəyərli vəsaitdir. Ayrıca Kainatın fon şüalanmasının tərkibi və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Monoqrafiyanın sonunda müasir astrofizikanın bir sıra aktual problemləri də verilmişdir. Kitab tələbələr və astrofizika sahəsində çalışan elmi əməkdaşlar üçün ilk dəfə azərbayjan dilində yazılmış dəyərli vəsaitdir.