KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » PUL, KREDİT VƏ BANKLAR SUALLARA CAVAB


Şeçilmişlər PUL, KREDİT VƏ BANKLAR SUALLARA CAVAB

PUL, KREDİT VƏ BANKLAR SUALLARA CAVAB PDF
ADI:
Pul, kredit və banklar Suallara cavab
REYTİNQ:
  • +2
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.08 MB
Kitabda Barter iqtisadiyyatı və pul, Pulun klassik funksiyaları, Pulun modern funksiyalari, Pul sistemləri, Pulun tədavül sürəti, Pulun tədavül sürətinə təsir edən amillər, Pul tələbi nədir, Pul dəyərindəkl dəyismələrin ölçülməsi, Azərbaycanda nagd pul tədavülünün təşkili, İnflyasiyanın meydana gəlmə səbəb və təzahür formaları, İnflyasiyanın iqisadiyyata təsiri, İnflyasiyaya qarsı mübarizə, Devalvasiya, Pul siyasətinin iqtisadiyyata təsiri, Pul siyasətinin məqsədləri, Pul siyasətinin alətləri, Kreditin mahiyyəti, Kreditin funksiyaları, Kreditin prinsipləri, Kreditin forma və növləri, Kreditin sərhədləri, Kreditin iqtisadiyyatda rolu, İpoteka krediti, Kredit multiplikatoru, Bankları fəaliyyət növlərinə görə qruplaşdırın, Azərbaycan respublikasinda bank fəaliyyətinin hüquqi əsaslari, və s. mövzulara dair suallar cavablandırılır.