KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » QİYMƏTLİ KAĞIZLAR


Şeçilmişlər QİYMƏTLİ KAĞIZLAR

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR PDF
ADI:
Qiymətli kağızlar (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +18
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.1 MB
Bu mühazirələr toplusnda Qiymətli kağızların iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti, Səhmdar cəmiyyətləri və onların səhmləri, İstiqrazlar, Ödəniş və əmtəə qiymətli kağizlari, Törəmə qġymətlġ kağizlar, Kommersiya qiymətli kağizlari, Dövlət qiymətli kağizlari, Qiymətli kağizlarla əməliyyatlar və əqdlərin bağlanmasi, Qiymətli kağizlar bazari və onun tənzimlənməsi, Qiymətli kağizlar bazarinin peşəkar iştirakçilari, Fond birjasi və birja məlumatlari, Beynəlxalq fond birjalarinin təsnifati mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.