KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » TƏSƏVVÜF NURUNUN İKİ ÇIRAĞI MƏNSUR HƏLLAC VƏ SƏRRAC TUSİ


Şeçilmişlər TƏSƏVVÜF NURUNUN İKİ ÇIRAĞI MƏNSUR HƏLLAC VƏ SƏRRAC TUSİ

TƏSƏVVÜF NURUNUN İKİ ÇIRAĞI MƏNSUR HƏLLAC VƏ SƏRRAC TUSİ PDF
ADI:
Təsəvvüf nurunun iki çırağı: Mənsur Həllac və Sərrac Tusi
REYTİNQ:
  • +7
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
2.54 MB
Təqdim olunan kitabda X əsrin iki görkəmli sufi mütəfəkkirinin – Mənsur Həllacın «Kitab ət-Təvasin» əsərinin və Sərrac Tusinin «əl-Lümə‘» traktatından hissələrin tərcüməsi verilmişdir.
Eyni zaman kəsiyində yaşasalar da, təsəvvüfün ayrı-ayrı qollarına və dövrlərinə mənsub olan iki şeyxin yaradıcılığına müraciət etməklə biz həm tə-səvvüfün zahiri fərqliliklərə baxmayaraq, vahid prinsiplərə əsaslanan sistemli bir təfəkkür forması olduğunu əyani şəkildə göstərməyə, həm də şərh xarakterli və hər kəs üçün nəzərdə tutulan «əl-Lümə‘» vasitəsilə rəmzi dillə yazılmış və yalnız seçilmişlər üçün aydın olan «Təvasin»ə bir açıqlama gətirməyə çalışmışıq.
Ərəb dilindən ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edilən hər iki əsər təsəvvüfün mahiyyəti və fəlsəfəsi ilə tanış olmaq istəyən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.