KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » MÜHİTİN FƏLSƏFƏSİ


Şeçilmişlər MÜHİTİN FƏLSƏFƏSİ

MÜHİTİN FƏLSƏFƏSİ PDF
ADI:
Mühitin Fəlsəfəsi
REYTİNQ:
  • +30
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
2.09 mb
Kitab nəinki Azərbaycanda, mübaliğəsiz demək olar ki, bütün dünyada MÜHİTİN FƏLSƏFƏSİ və MÜHITŞÜNASILIQ adlı elm sahəsinə dair yazılmış ilk sistemli tətqiqat əsəridir. Kitabda Mühitşünasılıq bir elm kimi əsaslandırılır və onun mahiyyəti, inkişaf qanunauyğunluqları, elm və informasiya sistemi kimi xüsusiyyətləri göstərilir və linqvistik təhlili də verilir. Kitabda mühitin ekoloji və fiziki aspektlərilə yanaşı, estetikası, metafizika və qnosiologiyası da üniversal işlənmişdir. Müəllif «Empriomaterializm», «Məxfi Həqiqətlər», «Məxfi Həyat», «Ekosofiya», «Mühitin metafizikası», «Mühitşünaslıq» adlı əsərlərindəki fikir və mülahizələrini bu kitabda daha da inkişaf etdirmişdir. Yalan, böhtan və yaltaqlıqdan tamam uzaq, haqsızlığa yağı və məhsuldar müəllif kimi tanınan Rəşad HƏQiQƏT yenə də öz elmi və həyati həqiqətlərilə ürəyimizi oxşayır, ruhumuza dinclik verir. Kitab elm adamları və hikmət sevərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.