KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ


Şeçilmişlər İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ PDF
ADI:
İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi
REYTİNQ:
  • +3
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
859 KB
"İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi" ixtisası üzrə təhsil alan bakalavrlar üçün dərs vəsaiti. Dərs vəsaitində "İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi" kursu çərçivəsində tədrisi nəzərdə tutulan mövzuların bir qismi, o cümlədən investisiyanın sosial-iqtisadi məzmunu, investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini şərtləndirən amillər, investisiyanın texnoloji və sahələrarası strukturu, investisiya iqlimi və onun əsas elementləri, investisiya fəaliyyətinin reallaşdırılmasında ixtisaslaşmış qrumlar, investisiya fondları, investisiya qoyuluşlarının reallaşdırılmasının normativ-hüquqi təminatı, investorların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasının hüquqi təsbiti, investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi vasitələrinin hüquqi əsasları, xarici investisiya fəaliyyətinin hüquqi rejimi, sərbəst iqtisadi zonalarda xarici investisiyaların hüquqi statusu və s. bu kimi məsələlər əks etdirilmişdir.
Dərs vəsaitindən iqtisad yönümlü tədris mərkəzlərində təhsil alan bakalavrlar, magistrantlar, aspirantlar, habelə müəllimlər və investisiya qoyuluşlarının hüquqi tənzimlənməsi ilə maraqlanan digər şəxslər də istifadə edə bilərlər.