KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD


Şeçilmişlər SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD
REYTİNQ:
  • +62
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
593 KB
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvaninin üçcildliyinin birinci cildində şairin qəzəlləri, rübailəri, qoşabeytləri, təkbeytləri, qitələri, tərkibbəndləri, müxəmməsləri, müsəddəsləri və müs-təzadları verilmişdir. Verilmiş əsərlər Seyid Əzimin bütün şeirlərini əhatə etmir. Onlar arasından bu günümüz üçün dil baxımından sadə olanlar, məna baxımından aktual və böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən şeirlər seçilib kitaba daxil edilmişdir. Şairin şeirləri klassik üslubda yazıldığına görə bir sıra sözlərə və beytlərə aydınlıq gətirmək çox vacib idi. Buna görə də kitabın axınnda izahlar verilmişdir. Cilddə Seyid Əzimin klassik irsimizə verdiyi ən sanballı şeir nümunələri divan ədəbiyyatının tələbləri əsasında sıralanmışdır.