KitabYurdu » Kitab » MOLLA NƏSRƏDDİN: DOSTLARI VƏ DÜŞMƏNLƏRİ


Şeçilmişlər MOLLA NƏSRƏDDİN: DOSTLARI VƏ DÜŞMƏNLƏRİ

MOLLA NƏSRƏDDİN: DOSTLARI VƏ DÜŞMƏNLƏRİ PDF
ADI:
Molla Nəsrəddin:dostları, düşmənləri
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
10.2 MB
Əsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkədar zülmünə, Şərq müstəbidlərinə, habelə cəhalət və islam dininin ehkamlarına qarşı apardığı barışmaz mübarizəsi öz əksini tapmışdar. Eyni zamanda, əsərdə bu mübarizədə jurnalın qarşılaşdığı çətinliklər, onun dostları və düşmənləri haqqmda da ətraflı söhbət açılır.