KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD


Şeçilmişlər MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD PDF
ADI:
MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD
REYTİNQ:
  • +50
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
786 KB
Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi və estetik fikrin, ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyetimizin bütün sahelerinde "yeni dövr"ün banisi olan böyük ədib, alim və filosof Mirze Feteli Axundzadənin zəngin ve çoxcəhətli yaradıcılığı ümumşərq və ümum-bəşəri bir tarixi məna ve əhəmiyyet kəsb edir. Milli ədəbiyyatın taleyinə və tarixinə təsir baxımından məhz bir maarifçi olaraq onun gördüyü işin hüdudları XII əsrdə Nizami, XVI əsrdə Füzuli düha-sının miqyasları ile müqayisə oluna bilər. Lakin tarixi inkişafın yeni mərhələsinə uyğun olaraq Axundzadə doğma ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifələrə böyük bəşəri vüsətlə yanaşı daha fərdi ve milli bir konkretlik də gətiribdir. Əsərlərinin I cildine mütəfəkkir sənətkarın bedii irsi — 1850-1855-ci iller arasında yazdığı altı komediya, həmçinin 1856-cı ildə qələmə aldığı "Aldan-mış kəvakib" povesti ve eləcə də şeirleri daxil edilmişdir.
Sefevi
Sefevi
  • 6
yuklemek olmur. google disc sehife tapilmadi deye error verir
  • 27 noyabr 2017 23:04
  • Status:
kitabyurdu

Sefevi, problem aradan qaldırıldı. Artıq yükləmək mümkündür.
  • 27 noyabr 2017 23:22
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil