KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ III CİLD


Şeçilmişlər CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ III CİLD

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ III CİLD PDF
ADI:
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ III CİLD
REYTİNQ:
  • +16
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1009 KB
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və baş redaktoru, Mollanəsrəddinçilər ədəbi məktəbinin banisi Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin üçüncü cildinə qüdrətli yazıçının 1917— 1931-ci illərdə çap olunmuş publisistikası daxildir.
Bundan əvvəl nəşr olunmuş çoxcildliklərində Cəlil Məmmədquluzadəyə aid edilmiş, lakin Mirzə Cəlilə məxsusluğu isbat edilməmiş bəzi publisistika nümunələri cilddən çıxarılmışdır. Bu cilddə Cəlil Məmmədquluzadənin yüzə yaxın məqaləsi və felyetonu ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.