KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » NAPOLEON HİLL DÜŞÜN VE ZENGİN OL


Şeçilmişlər NAPOLEON HİLL DÜŞÜN VE ZENGİN OL

NAPOLEON HİLL DÜŞÜN VE ZENGİN OL PDF
ADI:
DÜŞÜN VE ZENGİN OL
REYTİNQ:
  • +164
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
1.16 MB

Bu kitabın her bölümünde, uzun yıllar boyunca incelediğim, son de­rece zengin500’den fazla insana servet getiren para kazanma sırrından bahsediliyor.

Busırra dikkatimi, çeyrek yüzyıldan daha uzun bir süre önce And- rew Carnegieçekmişti. Bu zeki, sevimli, yaşlı İskoçyalı adam ben henüz bir delikanlıykenumursamaz bir tavırla önüme atıvermişti bu sırrı. Sonra gözlerinde mutlupırıltılarla arkasına yaslanmış ve bana söylediği şeyin anlamını kavrayacakyapıda bir zihnim olup olmadığını görmek için dik­katle beni izlemeyebaşlamıştı.

Fikrikavradığımı görünce, bu fikri dünyaya, söz konusu sır olmaksı­zın muhtemelenhayatlarını başarısız bir şekilde sürdürecek olan insanlara yaymak için, yirmiya da daha fazla yıl boyunca kendimi hazırlamayı is­teyip istemediğimisormuştu. İstediğimi söyledim ve Carnegie’nin işbirli- ğiyle sözümü tuttum.

Elinizdekikitap bu sırrı içermektedir, hayatın hemen her adımında binlerce insantarafından somut olarak teste tabi tutulan sırrı. Kendisine görkemli bir servetkazandıran sihirli formülün, başkalarının nasıl para ka­zandığını araştıracakzamanı olmayan insanlara sunulması Carnegie’nin fikriydi ve insanlarındeneyimleri yardımıyla formülün sağlamlığını sına­yıp gösterebileceğimiumuyordu. Formülün okullarda ve üniversitelerde okutulması gerektiğineinanıyordu ve onun fikrine göre, eğer bu formül uygun bir şekilde öğretilirsebütün eğitim sistemi öyle bir evrimden geçe­cekti ki, okullarda geçirilen zamanyarıdan aza düşecekti.

Sırrın Şaşırtıcı Gücünü Kanıtlayan GerçekHikâyeler

İnanç’lailgili bölümde, genç bir adam tarafından kurulup yöneti­len Birleşik DevletlerÇelik Şirketi adındaki dev bir kuruluşun şaşırtıcı hikâyesini okuyacaksınız. Bugenç adam, Carnegie nin formülünün hazıı olan herkes için işe yarayacağınıkanıtlamıştı. Sırrın Charles M. Schvvab tarafından uygulanması, kendisine hempara hem de fırsat açısından bü­yük bir servet kazandırmıştı. Kabaca söylemekgerekirse, bu uygulama altı yüz milyon dolar değerindeydi.

Bugerçekler -ki bunları Carnegie’yi tanıyan hemen hemen herkes bilir- neistediğinizi bildiğiniz takdirde bu kitabı okumanın size neler geti­rebileceğihakkında iyi bir fikir vermektedir.

Busır, Carnegie tarafından planlandığı şekliyle, onu kişisel kazanç­ları içinkullanan binlerce insana verilmiştir. Bazıları bununla bir servet kazanmıştır.Diğerleri bu sırrı evlerinde uyum yaratmak için başarılı bir şekildekullanmıştır.

Cincinnati’libir terzi olan Arthur Nash iflasın eşiğinde olan işini, formülü denemek için“kobay” olarak kullanmıştır. İşletme canlanmış ve sahiplerine servetkazandırmıştır. Nash olmadan da şirketin başarısı hâlâ sürüyor. Deney öylesineeşsizdi ki, gazeteler ve dergiler milyonlarca dolar değerindeki reklamın yerinegeçecek tanıtımlarla bu deneyimi halka du­yurdular.

Sır,Teksas, Dallas’taki Stuart Austin Wier’e kadar ulaşmıştı. O buna hazırdı; hemde o kadar hazırdı ki, mesleğini bırakıp hukuk okudu. Başa­rılı oldu mu? Buhikâye de kitapta anlatılıyor.

LaSalleÜniversitesi adından başka bir özellik taşımıyorken üniversi­tenin reklammüdürü olarak çalışmaktaydım ve üniversitenin dekanı J. G. Chapline ile tanışmaayrıcalığına sahip oldum. J. G. Chapline sırrı o kadar etkin bir şekildekullandı ki, LaSalle’i ülkenin en büyük üniversitelerinden biri haline getirdi.

Buradasözünü ettiğim sırdan en az yüz defa bahsedildi bu kitapta. Ama sırra doğrudanbir isim verilmedi. Çünkü sırra açılan kapı hafifçe aralandığında, onu aramaktaolan ve fark edip anlayan bireyler için böy- lesinin çok daha faydalı olduğugörüldü. Bu nedenle Carnegie sırrı böyle sessizce vermiş, özel bir adsöylememişti bana.

Eğerkullanmaya hazırsanız her bölümde en az bir kez varacaksınız bu sırrın farkına.Keşke hazır olup olmadığınızı nasıl anlayacağınızı size söylemeye izinliolsaydım, ama bu durumda sırrın farkına kendi kendinize vardığınızda eldeedeceğiniz yarar azalacaktır.

Eğercesaretinizin kırıldığı, ruhsal gücünüzü yok eden şeyi yenmede zorlukçektiğiniz olduysa, eğer bir şeyleri deneyip başaramadıysanız, eğer birhastalık ya da fiziksel bir sıkıntı sizin için bir engel oluşturduysa, ken­dioğlumun gerçek keşif hikâyesi ve Carnegie formülünü kullanışı Kayıp UmutlarÇölü’nde aramakta olduğunuz vaha olabilir.

Busır, I. Dünya Savaşı sırasında Başkan Woodrow Wilson tarafından geniş ölçüdekullanılmıştı. Savaşan her askere cepheye gitmeden önce al­dığı eğitimedikkatlice karıştırılmış olarak verildi bu sır.

Busırla ilgili garip olan bir şey, bunu bir kez elde edip kullananların kelimenintam anlamıyla başarıya sürüklenmeleridir. Eğer bundan şüphe­niz varsa iknaolmak için daha önce kullananların adlarını incelemenizi ve kayıtlarınabakmanızı tavsiye ederim.