KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Mixail Yuryeviç Lermontov - Seçilmiş əsərləri


Şeçilmişlər Mixail Yuryeviç Lermontov - Seçilmiş əsərləri

Mixail Yuryeviç Lermontov - Seçilmiş əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri
REYTİNQ:
  • -2
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2014
ÖLÇÜSÜ:
973 KB

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə görkəmli rus şairi, yazıçı, dramaturqu Mixail Yuryeviç Lermontovun “Seçilmiş əsərləri” Aspoliqraf nəşriyyatında 500 nüsxə tirajla işıq üzü görmüşdür. Kitabda şairin 100-dən çox şeiri və 5 poeması əks olunmuşdur. Kitabın tərtibçisi və tərcüməçisi şair, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Eyvaz Borçalıdır.

Kitaba yazıçının "Qannı", "Fərari" (dağlı əfsanəsi), "Hacı Abrek", "Mtsiri", "İblis" (şərq hekayəti) poemaları daixl edilmişdir.