KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ İSTEHLAK KOOPERASİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ


Şeçilmişlər QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ İSTEHLAK KOOPERASİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ İSTEHLAK KOOPERASİYASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ PDF
ADI:
Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
2.92 MB
Monoqrafiya dərinləşən qloballaşma şəraitində Azərbaycanda istehlak kooperasiyasının inkişaf problemlərinə həsr olunmuşdur. Əsərdə kooperasiyanın elmi-nəzəri əsaslan, tarixi inkişaf mərhələləri, kooperativ fəaliyyətin forma və prinsipləri, kredit kooperasiyasının mahiyyəti və spesifik xüsusiyyətləri geniş təhlil olunmuş, istehlak kooperasiyasının fəaliyyətinin tənzimlənməsində dövlətin rolunun yüksəldilməsi və bu sferada çoxsəviyyəli sistemin formalaşması istiqamətləri və perspektiv inkişaf meyilləri müəyyən edilmişdir.
İstehlak kooperasiyası mütəxəssisləri, elmi işçilər, koopera-torlar, iqtisadçılar, ali məktəb tələbələri, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.