KitabYurdu » Kitab » TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI


Şeçilmişlər TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI

TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI PDF
ADI:
TÜRK DİLLƏRİNDƏ ZAMAN KATEQORİYASI
REYTİNQ:
  • 0
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Monoqrafiyada zaman kateqoriyası ilk dəfə olaraq bütün türk dillərinin materialları əsasında müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuş, türk dillərinin dialekt və şivələrində felin zamanlar sistemi ilə bağlı morfoloji uyğunluqlar və morfoloji ayrılmalar öz əksini tapmış, türk dillərində felin zamanlarının semantik və üslubi xüsusiyyətləri dəqiqləşdirilmişdir. Bu baxımdan tədqiqatın nəticələri türkologiyada həmin sahə ilə bağlı əsərlərin yazılması üçün yeni istiqamətlər aça bilər. İltisaqi dil quruluşuna malik türk dillərində felin zamanlarının morfoloji,semantik və üslubi xüsusiyyətlərinin bütün çalarları ilə zəngin dil faktları əsasında araşdırıldığı tədqiqatın nəticələrindən türk dillərinin morfologiyasına həsr olunmuş dərslik və ya dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında, ali və orta ümumtəhsil müəssisələrində fel bəhsinin, eləcə də felin zamanlarının tədrisində istifadə oluna bilər. Monoqrafiya həm nəzəri, həm də əməli əhəmiyyətə malikdir. İşin elmi nəticələri türk dillərinin tarixi-müqayisəli morfologiyası, semasiologiyası, üslubiyyatının yaradılması istiqamətində yeni elmi monoqrafiyaların yazılmasında böyük rol oynaya bilər.
Monoqrafiyadan türkoloq-dilçilər, filologiya fakültələrinin bakalavr, magistr və doktorantları faydalana bilərlər.