KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Atalar sözü


Şeçilmişlər Atalar sözü

Atalar sözü PDF
ADI:
Atalar sözü
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
415 KB
Cild-cild kitablardakı mənanı bəzən bir neçə kəlməyə sığdıran, ona görə də hələ əski çağlardan bəri “yazılmamış müqəddəs kitabın ayələri tək qavranan atalar sözləri” ulu babaların müdriklik dəfinəsinin birər hikmət inciləri, fikir cövhərləridir... Bu nəşrdə elin düşüncə dünyasından qopan həmin hikmətamiz qəlpələrin- Azərbaycan atalar sözlərinin toplanması və nəşri sahəsində yüz ildən artıq bir dövr ərzində göstərilən zəngin fəaliyyətin başlıca nəticələri əhatə olunur. Kitabın sonuna yazılı qaynaqlardan seçmə atalar sözləri əlavə edilibdir.