KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Haynrix Böll Seçilmiş Əsərləri


Şeçilmişlər Haynrix Böll Seçilmiş Əsərləri

Haynrix Böll Seçilmiş Əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri
REYTİNQ:
  • +15
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
3.28 MB
Bu kitabda XX əsr dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, Nobel mükafatı laureatı Haynrix Böllün Azərbaycan oxucularına artıq tanış olan “O illərin çörəyi” povesti ilə yanaşı, alman dilindən tərcümə olunmuş “Bir təlxəyin düşüncələri” romanı və hekayələri təqdim olunur.
Haynrix Böllün bədii yaradıcılığı həmişə onun fəal ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə müşayiət olunmuşdur. Düzdür, o dəfələrlə: “Siyasət mənlik deyil... Ümumiyyətlə, sənətkarın işi deyil...” - desə də, həmişə siyasətin qaynar yerlərində olmuşdur. Müharibədənsonrakı illərdə baş qaldıran neofaşizmə, silahlanmaya, terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə, nümayişlərdə ön cərgələrdə getmiş, haqqı pozulan insanları, ən çox da yazıçıları müdafiə etmişdir. Uzun müddət PEN-klubun prezidenti olmuşdur. Bütün bunlar Böllün bədii yaradıcılığından istər forma və məzmununa, istərsə də problematikasına görə geri qalmayan publisistik yazılarında, esselərində, mühazirələrində və nəhayət, çıxışlarında öz əksini bariz şəkildə tapmışdır.