KitabYurdu » Kitab » Dini » Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə


Şeçilmişlər Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə

Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə PDF
ADI:
Azərbaycanda Xristianlıq: keçmişdən bu günə
REYTİNQ:
  • +38
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2016
ÖLÇÜSÜ:
10.3 MB
Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu kitabda xristian konfessiya və cərəyanların tarixindən bəhs olunur, Azərbaycanda mövcud olan xristian təşkilatların idarəetmə strukturu, inanc əsasları, sayları, etnik və yaş tərkibi, məsihçilərin ölkəmizdə humanitar fəaliyyəti və mətbu orqanları barədə ətrafl ı məlumat verilir. Kitab ərsəyə gətirilərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dini İşlər üzrə Şuranın müvəkkili və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dini İşlər İdarəsinin arxiv materiallarından istifadə olunmuş, Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində yaşayan duxoborlardan müsahibə götürülmüşdür.
Xristianların Azərbaycandakı zəngin tarixi irsi və ənənələrini işıq üzünə çıxarmaq, məsihçilərin ölkəmizdəki rəngarəng həyatları ilə oxucuları tanış etmək kitabın əsas məqsədilərindən biridir. Xüsusən kitab dini istiqamətdə fəaliyyət göstərən hökümət və qeyri-hökümət təşkilatların mütəxəssisləri, eləcə də ölkəmizdəki Xristianlığı tədqiq edən dinşünaslar, tarixçilər, sosioloqlar, KİV-nin nümayəndələri üçün böyük maraq kəsb edə bilər.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Deyanet Memmedzade
bu saytda bəzən kitabxanalarda axtrıb tapmadığım kitabları tapdım .xüsusilədə bu kitabı.çox sağolun.ALLAH əməyi keçən hər kəsdən razıolsun
  • 10 iyul 2017 16:25
  • Status:
Dipar
Dipar
  • 1
Deyanet Memmedzade,
Amin
  • 25 oktyabr 2017 19:48
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil