KitabYurdu » Kitab » Dini » Mehmet Bayraktar - Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam


Şeçilmişlər Mehmet Bayraktar - Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam

Mehmet Bayraktar - Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam PDF
ADI:
Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
6.37 MB
Ne Doğu'da, ne de Batı' da geniş kitlelerin ve hatta diyaloğakatılan dini cemaatlerin ve kişilerin dinlerarası diyalogfaaliyetinin amacı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarıanlaşılmaktadır. "Dinlerarası diyalog" kavramı, her ne kadar,1 962-1 965 II. Vatikan Kongresi ile gündeme gelmiş ise de, bukavramla ifade edilmek istenen mana ve amaç eser okunduğundagörüleceği gibi, XVI. yüzyıla kadar gider. Amaç, dinlerüstü tek bir insan dini veya insani din oluşturmaktır.İnsanlığı tek elden yönetmenin siyaset haline getirildiğiXIX yüzyılın ortalarından itibaren ve dünyayı küreselleştirmeplanlarının yapıldığı XXI. yüzyılın başlarından itibaren, dinlerarasıdiyaloga yeniden gündeme getirilerek hız kazandırılmış­tır. Geçmişin ve özellikle XIX. yüzyılın emperyalizmine karşı,en dirençli hareketler farklı dini otoriteler ve cemaatlerdengeldiği bilindiği ve tarihi bir tecrübe olarak yaşandığına göre,küreselleştinnenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için, din engellerininkaldırılması gerekir. Bunun için de bugün dinleredoğrudan karşı olmak yerine, mevcut dinleri insanın da toplumsalyaşama için ihtiyacı olduğu bir ahlaki manevi öğretietrafında dönüştürme siyaseti uygulanmaktadır.Burada her yerleşik din tehlikede olduğu kadar, en çoktehlikede olan İslam'dır. İslam'ın diğer dinlerden her açıdanfarklı oluşuyla yukarıdaki amaca en çok direncin İslam'dan geleceği bilindiği için, dinlerarası diyaloğun merkezine çekilmekistenen de İslam' dır.Dinlerarası diyaloğun gizli boyut ve amacını bilen birçok kişi ve otorite zaten buna karşıdır. Örneğin Katolikliğin enbüyük otoritesi, XVI. Benedictus, Kardinal iken de ve bugünPapa olarak da dinlerarası diyaloğa karşıdır. Katolik Kilisesi,bugün dinlerarası diyalogta etkin ise de, bu kilise içindeki vedışındaki başka etkin güçlerin zorlamasıyladır. Ancak yukarı­da da ifade ettiğimiz gibi Papa XVI. Benedictus, her vesileylediyaloğa karşı olduğunu ifüde etmiştir. Karşıtlığının en son örneğini,İtalyan senatosu eski başkanlarından Marcello Pera 'nınyazdığı "Niçin Hzristiyanzz Demeliyiz" (Perche Dobbiarno DirciCristiani) adlı eserine yazdığı önsözünde söyledikleridir. 23Kasım 2008 tarihinde Con-iere della Sera adlı gazetenin yayınladığısöz konusu önsöz yazısında Papa, dinlerarası diyalo­ğun mümkün olmadığını belirtiyor ve gerekçesini de "Kişininkendi inancını parantez içine almak anlamına gelir" diyebelirtiyor.Bugün lehte ve aleyhte görüşlerin olduğu bu dinlerarasıdiyaloğa bir açıklık getirme zarureti vardır. Kitabın bir kısmıdaha önce yayımlanmış makalelerimizden oluşmaktadır.Umarım okuyucuya faydalı olur. Gayret bizden TevfikAllah'tandır.