KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » ENGLISH FOR ECONOMISTS


Şeçilmişlər ENGLISH FOR ECONOMISTS

ENGLISH FOR ECONOMISTS PDF
ADI:
ENGLISH FOR ECONOMISTS
REYTİNQ:
  • +3
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
1.25 MB
Vəsait beş hissədən ibarətdir. Birinci hissədə mətnlər, onlara aid tapşırıqlar və əlavə mətn və dialoqlar verilir. Əlavə mətn və dialoqlar əsas mövzunu daha mükəmməl başa düşmək üçün tələbələrə və eyni zamanda kitabdan istifadə edən digər oxuculara kömək etmək məqsədi ilə verilmişdir.
İkinci hissədə təqdim olunan sərbəst mövzular tələbələrə lüğətdən istifadə edərək sərbəst işləmək və iqtisadiyyata aid daha çoxməlumata malik olmaqimkamverir.
Üçüncü hissədə verilən testlər oxucuların asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri üçün nəzərdə tutulub.
Dördüncü hissədə verilən“TestYourself’ və”Test“ bölməsi tələbələrin grup halında işləməsi üçün maraqlıdır və bu onlar arasında elmi rəqabətin artmasına səbəb olacaq.
Beşinci hissədə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən izahlı lüğət verilir. Tələbə və iqtisadçılar bu lüğətdən hər zaman faydalana bilər.
Vəsait İqtisad Universitetinin tələbələri və işgüzar ingilis dili ilə maraglanan digər oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.