KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ QILINC VƏ QƏLƏM I HİSSƏ


Şeçilmişlər MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ QILINC VƏ QƏLƏM I HİSSƏ

MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ QILINC VƏ QƏLƏM I HİSSƏ PDF
ADI:
QILINC VƏ QƏLƏM I HİSSƏ
REYTİNQ:
  • +48
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
“Molla Nəsrəddin” məktəbinin istedadlı nümayəndəsi kimi meydana çıxan Məmməd Səid Ordubadi Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının klassiklərindən biridir. Uzun, dolğun və mənalı yaradıcılıq yolu keçən ədib bir sıra tarixi romanların müəllifi kimi daha çox şöhrət qazanmışdır. Hadisələrin təsvirində realizm prinsiplərinə hər zaman sadiqlik nümayiş etdirən Ordubadinin oxucularda böyük maraq və həvəs oyadaraq təsəvvürləri genişləndirən bu əsərləri ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının inkişafı sahəsində mühüm təşəbbüsdür.Yazıçının tarixi romanlarından sonuncusu olan “Qılınc və qələm”də böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrün geniş, hərtərəfli mənzərəsi yaradılmışdır. Tarixi sənədliliklə bədii təxəyyülün ustalıqla əlaqələndirildiyi romanın birinci hissəsində iki qəhrəmana daha geniş yer verilmişdir. Bunlardan biri Nizami, digəri isə Fəxrəddindir. Kitabda Nizaminin fikri-bədii təkamülündə rol oynayan şəxsiyyətlərin bədii surətləri də diqqəti cəlb edir.
Qonaq Meryem
Kitabdan alıntı-stat kopyalamaq olmur. Bu zaman qeribe yazılar gelir? Bunun sebebi nedir? Bir de deyirler öz kitablarımızı niye oxumursunuz. Öz kitablarımızı düzgün pdfsi yoxdue, olanıda ne edirlerse, alıntı çıxarmaq olmur.
  • 29 aprel 2020 00:49
  • Status: