KitabYurdu » Kitab » Dərslik » BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU

BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU PDF
ADI:
BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU
REYTİNQ:
  • -1
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
7 MB
Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə olaraq tərtib edilmiş bu dərslikdə beynəlxalq nəqliyyat hüququ ilə bağlı məsələlərin əhatəli şəkildə işıqlandırılmasına təşəbbüs göstərilir. Burada beynəlxalq nəqliyyat hüququna, onun subinstitutlarına anlayış verilir, ayrı ayrı nəqliyyat növləri üzrə beynəlxalq daşınmaların hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri şərh edilir.
Müasir beynəlxalq nəqliyyat qaşımaları sahəsində ən yeni normativ-hüquqi sənədlər və çoxsaylı elmi mənbələr əsasında hazırlanmış bu dərslik Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat hüquq elmində mövcud olan boşluqların doldurulmasına xitam edir.
Dərslikdən ali məktəb tələbələri, hüquqşünaslar,nəqliyyat hüququ elmi sahəsində çalışan mütəxəssislər və praktiki işçilər istifadə edə bilər.