KitabYurdu » Kitab » Dərslik » XƏTTİ ANALİZİN ÜÇ PRİNSİPİ


Şeçilmişlər XƏTTİ ANALİZİN ÜÇ PRİNSİPİ

XƏTTİ ANALİZİN ÜÇ PRİNSİPİ PDF
ADI:
XƏTTİ ANALİZİN ÜÇ PRİNSİPİ
REYTİNQ:
  • +17
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
857 KB
Dərs vəsaitində xətti analizin əsas prinsiplərindən sayılan Han-Banax teoremi, müntəzəm məhdudluq prinsipi və açıq inikas prinsipindən bəhs edilir. Vəsait bu üç prinsiplə bağlı kifayət qədər materialları əhatə edir. Dərs vəsaiti əsasən Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin ondan riyaziyyatçı ixtisası alan bütün tələbələr, aspirantlar və ümumiyyətlə, xətti kəsilməz operatorların tətbiqləri ilə maraqlanan bütün mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.