KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ


Şeçilmişlər XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ PDF
ADI:
XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ
REYTİNQ:
  • +5
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
6 MB
“Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə xarici ölkələrin mədəni fəaliyyətinə müqayisəli şəkildə yanaşılmış mədəni fəaliyyətin müasir tələbləri nəzərə alınmışdır. Dərsliyin hazırlanmasında xarici ölkələrin iş təcrübəsinə geniş şəkildə istinad edilmiş, milli adət və ənənələr, dini xüsusiyyətlər, beynəlxalq mədəni əlaqələr, mədəniyyət və incəsənətin sosial-iqtisadi mahiyyəti, tarixi mənşəyi, turizm fəaliyyəti, mədəni maarifləndirici iş, ixtisaslı kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi, dövlətin tənzimləyici rolu, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti və digər problemlər kulturoloji aspektdə tədqiq olunmuşdur. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərinin professor-müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.