KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » TURİZMİN ƏSASLARI


Şeçilmişlər TURİZMİN ƏSASLARI

TURİZMİN ƏSASLARI PDF
ADI:
TURİZMİN ƏSASLARI
REYTİNQ:
  • +23
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
TURİZMİN ƏSASLARI. Dərslik. Azərbaycan dilində. “Turizmin əsasları” adlı dərslik Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tarixində yenilik kimi qiymətləndirilə bilər. Dərslikdə turizm sahəsinə kompleks şəkildə yanaşılmış, turizm elminin müasir tələbləri nəzərə alınmışdır. Dərsliyin hazırlanmasında ölkədaxili və beynəlxalq turizmin təcrübəsinə geniş şəkildə istinad edilmiş, milli adət və ənənələr, dini xüsusiyyətlər, turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti, tarixi və mənşəyi, tədris problemləri, turizm marketinqi, turizmin idarəedilməsi, turizm əlaqələri, turizmin təşkilinin forma və metodları, növləri və tipləri, turist qrupları ilə mədəni maarifləndirici iş, dövlətin tənzimləyici rolu, uşaq və yeniyetmələrlə ekskursiya işinin təşkili və digər problemlər kulturoloji aspektdə tədqiq olunmuşdur. Dərslik ali və orta ixtisas məktəblərin professor - müəllim heyəti və tələbələri, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, turizm marketinqi mütəxəssisləri, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.