KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » CEYHUN İSMAYILOV BANK İŞİ


Şeçilmişlər CEYHUN İSMAYILOV BANK İŞİ

CEYHUN İSMAYILOV BANK İŞİ PDF
ADI:
Bank işi (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +28
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
7.8 MB
Bu mühazirələr toplusunda Bank Sisteminin Təşkili Və Fəaliyyətinin Əsaslari, Kommerstya Banklarinin Likvidliyi Və Ödəmə Qabiliyyəti, Kommersiya Banklarinin Resurslari, Bankalarin Hesablaşma Əməliyyatlari, Kommersiya Banklarinin Kredit Əməliyatllarinin Ümumi Xarakteristikasi, Hüquqi Və Fiziki Şəxslərin Kredit Ödəmə Qabiliyyəti, Kommersiya Banklarinin Kredit Əməliyyatlarinin Növləri, Kreditin Qaytarilma Təminatliliği, Kommersiya Banklarinin Kassa Əməliyyatlari, Kommersġya Banklarinin Valyuta Və Beynalxalq Hesablaşma Əməliyyatlari, Banklarin Qiymətli Kağizlarla Əməliyyatlari, Kommersiya Banklarinin Digər Əməliyyatlari Əməliyyatlari, Bank Menecmenti Və Marketinqi mövzularına dair mühazirə mətinləri yığılmışdır.