KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Elementar riyaziyyat (mühazirələr)


Şeçilmişlər Elementar riyaziyyat (mühazirələr)

Elementar riyaziyyat (mühazirələr) PDF
ADI:
Elementar riyaziyyat (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +54
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
362 KB
Bu mühazirələr toplusunda Natural ədədlər, natural sıra. Riyazi induksiya metodu. Müxtəlif say sistemləri. Sistematik ədədlər. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Bölünmə əlamətləri. Mürəkkəb ədədin bölənlərinin sayı ƏKOB və ƏBOB. Dövrü onluq kəsrlər və dövrü olmayan onluq kəsrlər. Kompleks ədədlər. Muavr düsturu. Cəbri və transendent ədədlər. Birdəyişənli və çoxdəyişənli çoxhədlilər. Tam rasional, kəsr rasional, irrasional, üstlü və loqarifmik ifadələrin eynilik çevrilməsi. Triqonometrik və tərs triqonometrik ifadələrin eynilik çevrilməsində tətbiqləri. Tənlik anlayışı. İkihədli, üçhədli. Simmetrik və qayıtma tənliklərin həlli. Tam rasional əmsallı irrasional üstlü və loqarifmik tənliklər. Triqonometrik tənliklər. Bircins, asin x + bcosx = c şəklindəki tənliklərin həlli. Dəyişəni tərs triqonometrik funksiya işarəsi daxilində olan triqonometrik tənliklərin həlli. Bərabərsizliklər. İrrasional, üstlü loqarifmik və triqonometrik bərabərsizliklərin həlli. Birləşmələr nəzəriyyəsi. Təkrarlı və təkrarsız arenjimanlar, permutasyon, kombinezon və onların tətbiqləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.
Qonaq Khayala
Salam!
Axı niyə yüklədiyiniz dərs materiallarını copy- paste eləmək olmur? Çox xahiş edirəm nəzərə alasınız.
  • 10 dekabr 2018 18:46
  • Status: