KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Cəbr (mühazirələr)


Şeçilmişlər Cəbr (mühazirələr)

ADI:
Cəbr (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +55
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.69 MB
Bu topluda Riyazi məntiqin elementləri, Çoxluqlar və onlar üzərində əməllər, Binar münasibətlər. İnikaslar, Ekvivalentlik və nizam münasibəti, Cəbrlər və cəbri sistemlər, Qrupun tərifi və sadə xassələri, Qonşu siniflər. Laranj teoremi. Faktor qrup, Halqa və meydan, Kompleks ədədin aksiomatik tərifi, Muavr düsturu. Kompleks ədədin kökü, Əvəzləmələr qrupu, Ədədi xətti fəzalar. Xətti asılılıq, Matrislər və onlar üzərində əməllər, Xətti tənliklər sistemi, Determinantın tərifi və xassələri, Minor və cəbri tamamlayıcı. Tərs matris, Matrislərin hasilinin determinantı, Laplas teoremi və onun tətbiqləri, Bazis minor. Matrisin ranqı, Xətti fəzanın əsas anlayışları, Xətti fəzanın ölçüsü və bazisi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.