KitabYurdu » Kitab » Dini » Zeynuddin Əhməd ibn Əhməd ibn Abdul-Lətif əz-Zəbidi - Səhih əl-Buxari


Şeçilmişlər Zeynuddin Əhməd ibn Əhməd ibn Abdul-Lətif əz-Zəbidi - Səhih əl-Buxari

Zeynuddin Əhməd ibn Əhməd ibn Abdul-Lətif əz-Zəbidi - Səhih əl-Buxari PDF
ADI:
Səhih əl-Buxari
REYTİNQ:
  • +11
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
8.62 MB
Şübhəsiz ki, bu tərcümə insan əməyinin bəhrəsidir. Demək, burada xətaların olması da labüddür. Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur. Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik.
Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah aparırıq. Allah kimə hidayət verərsə o, doğru yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur, Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.
Elik85
Elik85
  • 1
Minnetdariq deyerli kitablara gore
  • 12 mart 2017 14:18
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil