KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » SU KİMYASI (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər SU KİMYASI (MÜHAZİRƏLƏR)

SU KİMYASI (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
SU KİMYASI (MÜHAZİRƏLƏR)
REYTİNQ:
  • +25
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.54 MB
SU KİMYASI mühazirələr toplusunda Su kimyası fənninin məqsəd və vəzifələri, Suyun növləri, İnşaat materiallarında suyun rolu, Suyun tərkibi və quruluşu, Suyun fiziki-kimyəvi xassələri, Suyun hal diaqramı, Suyun kimyəvi xassələri, Suyun elektrolitik dissosiasiyası, Suyun ion hasili, Bufer məhlullar, Suyun fiziki və kimyəvi göstəricilərinin təyini, Suda bərk maddənin təyini, Suda azotun təyini, Kjeldahl metodu ilə azot (və ya NH3) təyini, Suda fosfatın təyini, pH-ın təyini, Bakterioloji təyin, Koliform təyini, Su standartları, Təbii və çirkab suların keyfiyyətini göstərən standartlar, Suyun həlledici xassəsi , Dəniz suyu, Hidrokimya, Təbii suların kimyəvi tərkibinin formalaşmasıma təsir edən amillər, Kimyəvi tərkibinə görə təbii suların təsnifatı, Suda olan mikroorqanizmlər və parazitlər, Təbii suların təmizlənməsində fiziki-kimyəvi proseslər, Suyun codluğu və onun yumşaldılması metodları mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.
Aysel
Aysel
  • 3
Muhazire ve kitab paylasimlarina gore tesekkurler
  • 10 sentyabr 2016 17:14
  • Status:
NEYMAN
NEYMAN
  • 3
  1. BURADA   XEYLİ  KİMYƏVİ   XASSELERE      UYĞUN  MARAQLİ   FAKTLAR   VAR
  • 8 dekabr 2016 19:45
  • Status: