KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR)

KİMYA (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
KİMYA (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +32
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.7 MB
Bu mühazirələr toplusunda Kimya onun əhəmiyyəti, predmeti, materiya və maddə. Nisbilik nəzəriyyəsi. Kimyanin qisa inkişaf tarixi. Kimyanin əsas qanunlari. Dövri qanun. Atomun quruluşu. Kvant ədədləri. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalari. Orqanizmdə rolu. Reaksiyanin sürəti. Ona təsir edən amillər. Kimyəvi tarazliq. Məhlullar. Onlarin xassələri. Osmos təzyiqi. Elektrolitik dissosiasiya. Duzlarin hidrolizi. Kompleks birləşmələr. Lektrokimyəvi proseslər . Elektroliz. S-elementləri. Hidrogen. I-A qrup elementləri təbiətdə yayilmasi, alinmasi, xassələri, bioloji rollari. II-A yarimqrup elementlərinin ümumi xarakteristikasi, xassələri. Bioloji rollari. III-A yarimqrup elementləri. Ümumi xarakteristikasi, xassələri, alinma üsullari və bioloji rolu. IV-A yarimqrup elementləri, ümumi xarakteristikasi, xassələri,bioloji rollari. V-A yarimqrup elementləri. Təbii birləşmələri, alinmasi, xassələri, tətbiqi, bioloji rolu. VI-A yarimqrup elementləri. Təbii birləşmələri, xassələri; alinmasi, tətbiqi. Bioloji rollari. VII-A qrup elementləri, təbii birləşmələri, alinma üsullari, xassələri, tətbiqi, bioloji rollari. D-elementləri, ümumi xarakteristikasi, təbii birləşmələri, alinmasi, xassələri. Bioloji rollari.mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.