KitabYurdu » Kitab » NEFT, QAZ VƏ NEFTKIMYA SƏNAYESINDƏ TƏZYIQ ALTINDA IŞLƏYƏN TUTUMLARIN QURULUŞU VƏ TƏHLÜKƏSIZ ISTISMAR QAYDALARI


Şeçilmişlər NEFT, QAZ VƏ NEFTKIMYA SƏNAYESINDƏ TƏZYIQ ALTINDA IŞLƏYƏN TUTUMLARIN QURULUŞU VƏ TƏHLÜKƏSIZ ISTISMAR QAYDALARI

ADI:
NEFT, QAZ VƏ NEFTKIMYA SƏNAYESINDƏ TƏZYIQ ALTINDA IŞLƏYƏN TUTUMLARIN QURULUŞU VƏ TƏHLÜKƏSIZ ISTISMAR QAYDALARI
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2015
ÖLÇÜSÜ:
585 kb
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZIRLIYI
SƏNAYEDƏ İŞLƏRIN TƏHLÜKƏSIZ GÖRÜLMƏSI VƏ DAĞ-MƏDƏN NƏZARƏTI DÖVLƏT AGENTLIYI

1.1.1. “Neft, qaz və neftkimya sənayesində təzyiq altinda işləyən tutumların quruluşu  təhlükəsiz istismar Qaydaları” (daha sonra mətn üzrə Qaydalar) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yeni layihələndirilən, tikilməkdə olan, yenidənqurma işləri aparan və fəaliyyət göstərən neft, qaz və neftkimya sənayesinin müəssisələrinə, təşkilatlarına və obyektlərinə (təşkilati-hüquqi statusundan və mülkiyyət formasındqan asılı olmayaraq), o cümlədən elmi-tədqiqat və layıhə institutlarına şamil edilir.
 
Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin neft, qaz və neftkimya sənayesində izafi təzyiq altında işləyən tutumların, sisternlərin, çəlləklərin, balonların, barokameraların (daha sonra mətn üzrə “tutumların, sisternlərin, çəlləklərin, balonların, barokameraların” yerinə “tutumlar”) layihələndirilməsinə, hazırlanmasına, quraşdırılmasına, yenidən qurulmasına, işə salınmasına, təmirinə, texniki diaqnostikasına və istismarına aid tələbləri müəyyən edir.
 
Tutumların quraşdırılmasına və təmirinə olan tələblər analoji olaraq onların hazırlanmasına olan tələblərlə eynidir.