KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » Qeyri-üzvi kimya-1 mühazirə mətnləri (BDU Dosenti k.e.n. O.Ə.Əliyev)


Şeçilmişlər Qeyri-üzvi kimya-1 mühazirə mətnləri (BDU Dosenti k.e.n. O.Ə.Əliyev)

Qeyri-üzvi kimya-1 mühazirə mətnləri (BDU Dosenti k.e.n. O.Ə.Əliyev) PDF
ADI:
Qeyri-üzvi kimya-1
REYTİNQ:
  • +125
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2018
ÖLÇÜSÜ:
5.47 Mb
Bu dərs vəsaiti Bakı Dövlət Universitetinin “Ümumi və Qeyri-üzvi kimya” kafedrasının Dosenti Oqtay Əliyevin “Qeyri-üzvi kimya-1” fənnindən oxuduğu mühazirələr toplusundan ibarətdir. Kitabda qeyri-metallar, onların təbiətdə yayılmaları, birləşmələri, xassələri və tətbiqi haqqında məlumatlar verilmişdir. Dərs vəsaitindən istifadə edənlərin mövzunu yaxşı başa düşmələri üçün mühazirələr anlaşıqlı və çox sadə dildə yazılmış həmçinin, diaqram, cədvəl və qrafiki formullardan istifadə olunmuşdur.

Mövzular:
Elementlər kimyasına giriş. Hidrogen, VIIA qrup elementlərinin xarakteristikası. Flüor, Xlor, birləşmələri, xassələri, tətbiqi, Brom yarımqrup elementləri. Brom, yod, VIA qrup elementlərinin xarakteristikası. Oksigen, Kükürd, birləşmələri, xassələri, tətbiqi, Kükürdün oksigenli birləşmələri, xassələri, tətbiqi, Selen yarımqrup elementləri, birləşmələri, xassələri, tətbiqi, VA qrup elementlərinin xarakteristikası. Azot, Azotun oksigenli birləşmələri, xassələri, tətbiqi, Fosfor, birləşmələri, xassələri, tətbiqi, IVA qrup elementlərinin xarakteristikası. Karbon, Silisium, birləşmələri, xassələri, tətbiqi, IIIA qrup elementlərinin xarakteristikası, Bor, VIIIA qrup elementləri, birləşmələri, xassələri.
İnformasiyaMüəllif hüquqları ilə əlaqədar olaraq materialın yükləmə e-keçidi saytdan silinmişdir.

a.fakhriyya
yüklemek olur bu kitabi men tapa bilmedim(((
  • 28 mart 2020 14:41
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil