KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » TƏRANƏ BAĞIROVA İQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər TƏRANƏ BAĞIROVA İQTİSADİYYAT

TƏRANƏ BAĞIROVA İQTİSADİYYAT PDF
ADI:
İqtisadiyyat (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +36
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.6 MB
Bu mühazirələr toplusunda İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu, Mülkiyyət və sahibkarlıq fəaliyyəti, Bazar iqtisadiyyatı və bazar mexanizmi, Müəssisənin ( firmanın) fəaliyyəti və idarə olunması, İstehsal xərcləri və mənfəət, Rəqabət və inhisar, Təkrar istehsal və iqtisadi artım, Ümumi milli məhsul və milli gəlir, Aqrar münasibətlər, Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü, Maliyyə- kredit sistemi, Pul  və pul tədavülü, İnflyasiya, Məşğulluq və işsizlik, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Dünya iqtisadiyyatının formalaşması və  beynəlxalq bazar mövzularına dair mühazirələr yığılmışdır.