KitabYurdu » Kitab » Tibb » QİDALANMA VƏ HƏZM FİZİOLOGİYASI


Şeçilmişlər QİDALANMA VƏ HƏZM FİZİOLOGİYASI

QİDALANMA VƏ HƏZM FİZİOLOGİYASI PDF
ADI:
Qidalanma və həzm fiziologiyası
REYTİNQ:
  • +19
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
7 MB
Bu kitab 2 fəsildən ibarətdir. Kitabda pavlov məktəbi, ona qadar və müasir dövrdə həzm sistemi üzvlərinin fiziologiyası sahəsində mövcud olan ədəbiyyat məlumatlarını yığcam halda xarakterizə etməyə səy göstərmişik. Birinci fəsildə qidalanma fiziologiyası, ikinci fəsildə həzm borusunun müxtəlif şöbələrində gedən həzm prosesinin sekretor, hərəki-motor va sorma funksiyalarının xarakteristikası va sinir-humoral tənziminin mexanizmi verilmişdir. İlk dəfə membran va ya distant həzmin fiziologiyası, həzmin yaş xüsusiyyətləri, həzmin əsas fizioloji göstəriciləri haqqında ayrıca məlumat verilmişdir. Vəsaitdə istiqanlı va soyuqqanlı heyvanların həzm borusunun müxtəlif şöbələrində aparılan xroniki və kəskin təcrübələr dərsləri ilə əlaqədar 12 iş verilmişdir. Həmin təcrübələrdə tələbələr mədə-bağırsaq boşluğunu cərrahi yolla açmaq, qanaxmanı dayandırmaq, kəsilmiş yaraya tikiş qoymaq haqqında bilik əldə edəcəklər.
Kitab aspirantlar, universitetlərin bakalavr va magistr pilləlerinin tələbələri üçün nəzardə tutulmuşdur.