KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT

HAQVERDİ ƏHMƏDOV MAKROİQTİSADİYYAT PDF
ADI:
Makroiqtisadiyyat (mühazirələr 1)
REYTİNQ:
  • +25
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.5 MB
Mühazirələr toplusunda Ümumi tələb və təklif, Makroiqtisadi tarazlıq, Təkrar istehsal, İqtisadi artım və səmərəlilik, Ümumi milli məhsul və milli gəlir, Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü, Büdcə və vergilər, Kredit sistemi və banklar, İnflyasiya və onun aradan qaldırılması yolları, Məşğulluq və işsizlik, Makroiqtisadi qeyri- sabitlik, İqtisadi tsikllər nəzəriyyəsi, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Dünya iqtisadiyyatının formalaşması və  beynəlxalq bazar, Dünya ticarəti və tədiyyə balansı, Beynəlxalq valyuta münasibətləri, Qlobal iqtisadi problemlər mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.