KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » İqtisadiyyat və idarəetmə (mühazirələr)


Şeçilmişlər İqtisadiyyat və idarəetmə (mühazirələr)

İqtisadiyyat və idarəetmə (mühazirələr) PDF
ADI:
İqtisadiyyat və idarəetmə
REYTİNQ:
  • +77
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
908 KB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbayacanda İKT sferasının müasir vəziyyətinin təhlili və inkişaf perspektivliyi, İKT sferasının tənzimlənməsinin hüquqi əsasları və təkmilləşməsi istiqamətləri, İnformasiya Bazarı Və Onun Tənzimlənməsi, Dünya ölkələrinin inkişafında və müasir iqtisadiyyatda İKT-larının rolu və perspektivləri, Informasiya texnologiyalari və onlarin iqtisadiyyatda tətbiqi, Verilənlər bazasi. Verilənlərin tipləri və modulları, Verilənlər Bazasını İdarəetmə Sistemləri (VBİS), İqtisadi informasiyanın işlənməsi, Rəqəmsal iqtisadiyyat və onun üstünlükləri. İnternet iqtisadiyyat, inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri, Elektron Kredit, Bank, Maliyyə Əməliyyatlari, Elektron hakimiyyət və idarəetmə, onların keyfiyyət meyarlari. Elektron dövlət və elektron hökumət, Elektron hakimiyyətin beynəlxalq təcrübəsi Elektron hökumətin elektron xidmətlər göstərməsinin beynəlxalq standartları, Elektron Hakimiyyət Və Elektron İdarəetmənin Təşkilinin Qayda Və Prinsipləri, Azərbaycanda elektron hakimiyyət və elektron idarəetmənin vəziyyəti və perspektivləri mövzularına dair mühazirə mətnləti toplanmışdır.