KitabYurdu » Mühazirə » Hüquq » MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI


Şeçilmişlər MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI

MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI DOC
ADI:
MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI
REYTİNQ:
  • +25
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
975 KB

Bu mühazirələr toplusunda Məhkəmə ekspertizasının Ümumi məsələləri-2 s, Məhkəmə ekspertizasının predmeti, obyektləri və ekspert məsələləri-2S, Məhkəmə ekspertizasının metodları və metodikaları-2S, Məhkəmə EkspertizasınınTəsnifatı-4s, Dövlət Məhkəmə Ekspertizası Fəaliyyətinin Təşkili-2s, Məhkəmə Ekspertizası Nəzəriyyəsinin Elmi (Konseptual) Əsasları-2s, Ekspert eyniləşdirməsi və diaqnostika-4 S, Ekspert rəyionun quruluşu  məzmunu-2S, Еkspеrt rəyinin qiymətləndirilməsi və еkspеrt prоfilаktikаsı-2S, Məhkəmə-хətşünаslıq və sənədlərin tехniki, Məhkəmə Trаsоlоji Еkspеrtizаsi-4 S mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.