KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » RİYAZİYYATIN TƏDRiSİ ÜSULLARI


Şeçilmişlər RİYAZİYYATIN TƏDRiSİ ÜSULLARI

RİYAZİYYATIN TƏDRiSİ ÜSULLARI PDF
ADI:
RİYAZİYYATIN TƏDRiSİ ÜSULLARI
REYTİNQ:
  • +26
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
0.9 MB
Praktik fəaliyyətində riyaziyyat müəllimi müxtəlif ədəbiyyatı təhlil etməli, zəruri tədris materialını seçməli, tədris işini planlaşdırmalı və təşkil etməli, şagirdlərin tədris fəaliyyətini idarə etməli və qiymətdəndirməli olur. Bu o deməkdir ki, riyaziyyat müəlliminin fəaliyyəti çoxsaxəlidir: analitik və sintetik fəaliyyət; tədris materialını planlaşdırmaq və tərtib etmək; tədris məşğələlərinin müxtəlif mərhələlərində şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etmək və idarə etmək; şagirdlərin işinin yoxlanılmasını təşkil etmək və düzgün qiymətləndirmək və s. Ona görə gələcək riyaziyyat müəllimini yuxarıda göstərilən fəaliyyətə hazırlamaq lazımdır. Müəllimin professional fəaliyyəti üçün onun professional bacarıqlara yiyələnməsi vacibdir.