KitabYurdu » Mühazirə » Fizika » NANOHİSSƏCİKLƏR VƏ YA NANOQRULUŞ MÜHAZİRƏLƏR


Şeçilmişlər NANOHİSSƏCİKLƏR VƏ YA NANOQRULUŞ MÜHAZİRƏLƏR

NANOHİSSƏCİKLƏR VƏ YA NANOQRULUŞ MÜHAZİRƏLƏR PDF
ADI:
NANOHİSSƏCİKLƏR VƏ YA NANOQRULUŞ MÜHAZİRƏLƏR
REYTİNQ:
  • +19
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
8.06 MB
Bu mühazirələr toplusunda Nanoquruluşların təbiət hadisələri ilə bağlılığı, Nanoquruluşlardan qədim insanlar necə istifadə ediblər?, Nanoquruluşların yaranma və orqanizmə daxil olma yolları, Nanəzərrəciklərin antibakterial xassələri, Nanotexnologiyalar nədir və onların inkişaf mərhələləri, Kvant-ölçü effektləri, Ölçü effektlərinin bir sıra faktorlardan asılılığı, Kvant çuxurları, kvant naqilləri və kvant nöqtələri, Nanoquruluşların təsnifatı, Karbon klasterləri: füllerenlər, nanoborular, nanoalmazlar və qrafen, Nanodünyanın birölçülü (nanoiplər, nanomillər, metal nanonaqillər), ikiölçülü (nanolaylar, nanosəthlər və heteroquruluşlar) nümyəndələri, Nanokompozit, nanokristallik və nanoməsaməli materiallar, Maqnit nanomaterialları, Ferromaqnit mayelər, Nanotexnoloji alətlər, Nanomaterialların alınma texnologiyaları: «yuxarıdan-aşağıya» və «aşağıdan-yuxarıya» konsepsiyaları, Litoqrafiya və epitaksiya üsulları, Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü nanoquruluşların alınmasında istifadə olunan digər üsullar, Nanomateriallarin tədqiqində istifadə olunan üsullar, Spektroskopiya və mikroskopiya, Nano obyektlərin (quruluşlarin, və ya zərrəciklərin) xassələri, FOTON KRİSTALLARI – optik ifrat qəfəsdir, Foton kristalının alınma mexanizmləri, Foton kristallarının tədbiq sahələri, NANOTEXNOLOGİYALARIN TƏDBİQ SAHƏLƏRİ, NANOELEKTRONİKA: nanoobyektlər əsasında işləyən elektron qurğuları, Nanotexnologiyalar əsasında bionanosensorların, intellektual sensorların, süni nanotellərin və bioçiplərin yaradılması, Bakteriyalar və viruslardan nanotexnologiyalarda istifadə edilməsi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.