KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMASİYA İQTİSAİYYATI


Şeçilmişlər MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMASİYA İQTİSAİYYATI

MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMASİYA İQTİSAİYYATI PDF
ADI:
İnformasiya iqtisadiyyatı (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +23
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.2 MB
Bu mühazirələr toplusunda İnformasiya iqtisadiyyatı fənninin predmeti və əsas  anlayışlar, İnformasiya cəmiyyəti və onun inkişaf mərhələləri, Müasir informasiya cəmiyyəti və onun xarakterik xüsusiyyətləri, İnformasiya ehtiyatları və onlardan istifadə  mexanizmləri, İnformasiya məhsulları və xidmətləri, onların təsnifatı və qiymətlən-dirilməsi qaydaları, İnformasiya bazarı və onun tənzimlənməsi, Dünya ölkələrinin inkişafında və müasir iqtisadiyyatda İKT-larının rolu və perspektivləri, İnformasiya texnologiyaları və onların iqtisadiyyatda  tətbiqi, İnformasiya sistemləri və onların  iqtisadi məsələlərin həllində tətbiqi, Verilənlər bazası. Verilənlərin tipləri və modelləri, Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri, İqtisadi informasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılması texnologiyaları, Avtomatlaşdırılmış iş yerləri, Lokal informasiya şəbəkələri, Qlobal informasiya şəbəkələri, Rəqəmsal iqtisadiyyat və onun üstünlükləri, İnternet iqtisadiyyat, inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri, İnternet marketinq, internet reklam işi və onların  təşkilinin əsas qaydaları, Elektron- ticarət və onun infrastrukturu, Elektron kredit, bank, maliyyə əməliyyatları, Elektron hakimiyyət və idarəetmə, onların  key-fiyyət meyarları, Elektron dövlət və elektron hökumət, Elektron hakimiyyətin beynəlxalq təcrübəsi və elektron hökumətin elektron xidmətlər göstərməsinin beynəlxalq standartları, Elektron hakimiyyət və elektron idarəetmənin təşkilinin qayda və prinsipləri, İnformasiya təhlükəsizliyi, Azərbaycanda elektron hakimiyyət və elektron idarəetmənin vəziyyəti və perspektivləri mövzularına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.