KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMATİKA


Şeçilmişlər MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMATİKA

MAHMUD MƏMMƏDOV İNFORMATİKA PDF
ADI:
İnformatika (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +16
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.6 MB
İnformatika fənninin predmeti, Əsas anlayışlar, İnformasiyanın ölçü vahidləri, Hesablama texnikasının inkişaf mərhələləri, EHM-larının nəsilləri, Kompüter, onların tərkibi və strukturu, Fərdi kompüterlərin quruluşu və onlara qoşula bilən texniki vasitələr, Proqram təminatı, Sistem, tətbiqi və instrumental proqramlar Əməliyyatlar sistemləri, Windows əməliyyatlar sistemi, İşçi stol, onun elementləri, tərtibi qaydaları, İdarəetmə paneli, Standart və xidmətedici proqramlarla işin təşkili Mətn redaktorları, Word mətn redaktoru, Əsas menyuları: Файл, Правка, Вид, Word mətn redaktoruunun menyuları: Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка, Elektron cədvəllər, Excel cədvəl prosessoru, İşçi kitab, işçi vərəq, sətir, sütun və xana, Excel cədvəl prosessorunun menyuları Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma, Turbio Paskal alqoritmik dilinin əlifbası, verilənlər və dəyişənlərin tipləri, Alqoritmik dilin standart funksiyaları, Proqram quruluşu və alqoritmik dilin operatorları: sadə operatorlar, Strukturlu operatorlar Çoxluqlar, massivlər, yazı və sətir tipli verilənlər Prosedura və funksiyalar Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri, MS Access verilənlər bazasını idarəetmə sisteminin elementləri Kompüter şəbəkələri İnformasiya təhlükəsizliyi