KitabYurdu » Mühazirə » Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (mühazirələr)


Şeçilmişlər Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (mühazirələr)

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (mühazirələr) PDF
ADI:
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +54
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
359 KB
Bu mühazirələr toplusunda  H.Əliyev və azərbaycanda ana dilinin tətbiqi, dövlət dili, azərbaycan dili haqqında. Azərbaycan dilinin türk dilləri ailəsində yeri. Danışıq səslərinin təsnifatı, saitlər, samitlər, vurğu və heca, ahəng qanunu və fonetik hadisələr, azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları, sözlərin forma və məna qrupları, çoxmənalı sözlər və omonimlər, sinonimlər və antonimlər, azərbaycan dilində sözlərin mənşəcə növləri, arxaizmlər (köhnəlmiş sözlər) və neologizmlər (yeni sözlər), frazeoloji birləşmələr, sözün tərkibi, kök və şəkilçi, cümlə üzvləri baş üzvlər, ikinci dərəcəli üzvlər, sadə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri, cüttərkibli və təktərkibli cümlələr, tabesiz mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb cümlə, durğu işarələri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.